Bài tập về động từ trong tiếng Anh hay nhất (CÓ ĐÁP ÁN)

Động từ là một mảng ngữ pháp cơ bản nhưng khá rộng và rất quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Để có thể nắm chắc được mảng kiến thức này, các bạn rất cần phải dành nhiều thời gian để luyện tập thường xuyên và liên tục. Một trong những cách luyện tập đó chính là làm bài tập. Dưới đây, EMG Online sẽ giới thiệu đến các bạn những bài tập hay nhất về động từ.

Xem thêm:

1. Chia động từ trong ngữ pháp tiếng Anh

1. I _____ anything about the night of the accident.

a.
b.
c.

2. After we broke up, she sold the ring that I _____ her for her birthday.

a.
b.
c.

3. We _____ our website.

a.
b.
c.

4. We took off our clothes and _____ into the river.

a.
b.
c.

5. A: You look fitter!
B: Yes, I _____ at the gym for the last few months.

a.
b.
c.

 

6. I’m pretty sure printed books _____ one day.

a.
b.
c.

7. Look at the traffic. We _____ late.

a.
b.
c.

8. ____ your room yet?

a.
b.
c.

9. I looked in the rearview mirror and saw that someone _____ us.

a.
b.
c.
a.
b.
c.
Kiểm tra trình độ ngay để tìm đúng lộ trình học Tiếng Anh thông minh, hiệu quả cho riêng mình!

Đáp án

 1.  A
 2. C
 3. C
 4. C
 5. B
 6. C
 7. A
 8. A
 9. B
 10. A
Bài tập động từ trong tiếng Anh

2. Động từ chỉ giác quan trong ngữ pháp tiếng Anh

1. Is everything OK? You _______ you have cried.

a.
b.
c.
d.

2. The chicken _______ a bit too salty.

a.
b.
c.
d.

3. It _______ bread but it doesn’t really _______ bread.

a.
b.
c.
d.

4. It _______ a plane, but it _______ some kind of UFO was flying over our heads.

a.
b.
c.
d.

5. It _______ a sauna in here. Could you switch on the air-conditioner?

a.
b.
c.
d.

6. He _______ fine, but he _______ he was in a lot of pain.

a.
b.
c.
d.

7. This water _______ horrible. It _______ it comes straight from the sewer.

a.
b.
c.
d.

8. Can you smell that? It _______ a gas leak.

a.
b.
c.
d.

9. This silk ________ incredibly smooth against my skin.

a.
b.
c.
d.

10. It _______ he’s not going to win the election.

a.
b.
c.
d.
Để kiểm tra trình độ sử dụng và vốn từ vựng của bạn đến đây. Làm bài Test từ vựng sau đây ngay:

Đáp án

 1. C
 2. A
 3. B
 4. D
 5. C
 6. D
 7. A
 8. B
 9. C
 10. C

3. Động từ thêm -ing và động từ nguyên thể trong ngữ pháp tiếng Anh

1. I would like _____ my grandmother next year.

a.
b.
c.

3. We are planning _____ to Switzerland next year.

a.
b.
c.

4. Keep quiet, I need _____ on my homework.

a.
b.
c.

5. My brother is trying _____ smoking.

a.
b.
c.
Để test trình độ và cải thiện kỹ năng Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại EMG Online để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Đáp án

 1. B
 2. A
 3. B
 4. B
 5. B

4. Động từ đi cùng với giới từ

1. She smiled _____ him, and he blushed.

a.
b.
c.
d.

2. He paid _____ the meal and she paid _____ the taxi.

a.
b.
c.
d.

3. He said _____ me that I was stupid.

a.
b.
c.
d.

4. He insisted _____ coming with us.

a.
b.
c.
d.

5. We want to invest the money _____ a big house.

a.
b.
c.
d.

6. Tennis is okay, but I prefer _____ padel.

a.
b.
c.

7. I enjoy _____ stories to my children.

a.
b.
c.

8. You must never _____ him the truth.

a.
b.
c.

9. I hope _____ a job soon.

a.
b.
c.

10. What do you want _____ tonight?

a.
b.
c.

Đáp án

 1. B
 2. B
 3. D
 4. C
 5. A
 6. D
 7. A
 8. A
 9. C
 10. D

5. Động từ báo cáo trong tiếng Anh

1. He _______ me to stop buying so much stuff online.

a.
b.
c.

2. I don’t blame you _______ to move to another house. I don’t like this house either.

a.
b.
c.

3. I suggest _______ the police right now.

a.
b .
c.

4. She _______ us not to drink that water.

a.
b.
c.
a.
b.
c.

6. “I wish I had been there with you.”  She _______ there with me.

a.
b.
c.

7. They _______ me not to talk to you anymore.

a.
b.
c.

8. “I won’t lend you any more money.” He _______ to lend me any more money.

a.
b.
c.

9. She _______ me to invite Jim to the party.

a.
b.
c.

10. They _______ me if I didn’t tell them where you were.

a.
b.
c.
Kiểm tra và ôn luyện khả năng nghe Tiếng Anh cùng EMG Online miễn phí nhanh nhất tại đây!

Đáp án

 1. A
 2. C
 3. B
 4. C
 5. B
 6. A
 7. C
 8. C
 9. C
 10. B

Hy vọng bài viết trên đã giới thiệu đến các bạn những bài tập tiếng Anh hay nhất giúp nâng cao kiến thức của bạn về động từ trong tiếng Anh. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các phần kiến thức về ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh thông dụng cùng EMG Online ngay tại đây nhé!

Bài viết liên quan

Trọn bộ bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án)
Trọn bộ bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án)
Trọn bộ bài tập thì tương lai hoàn thành từ cơ bản đến nâng cao (đáp án chi tiết)
Trọn bộ bài tập thì tương lai tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (đáp án chi tiết)
Trọn bộ bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án)
Tổng hợp bài tập trạng từ chọn lọc trong ngữ pháp tiếng Anh (Có đáp án)
Cấu trúc và Bài tập câu điều kiện loại 1 đầy đủ nhất!
Bài tập tính từ giúp bạn chinh phục ngữ pháp tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Spam *Captcha loading...