Con ruồi muỗi tiếng Anh là gì?

Con ruồi con muỗi trong tiếng Anh

Có bao giờ bạn tự hỏi con ruồi và con muỗi trong tiếng Anh viết như thế nào không? Nếu không thì hãy theo dõi bài viết thú vị sau của EMG Online nhé.

Con ruồi tiếng Anh là gì?

Con ruồi là “fly” được xếp vào các loài côn trùng (côn trùng tiếng Anh là insect) có cánh nhỏ, được viết là “fly” – từ này đồng thời có nghĩa là “bay” khi ở dưới dạng động từ.

Con ruồi tiếng ANh là gì

Đặt câu với từ Fly

  1. Fly is a kind of insect
  2. A trapped fly buzzed against the window pane.

Những từ vựng liên quan đến con ruồi trong tiếng Anh

Horse fly: ruồi trâu

yellow fever: Bệnh sốt vàng da

Blow fly: Ruồi nhặng

House fly: Ruồi nhà

larva: ấu trùng

pupa: Nhộng

Egg: Trứng

Fly net: Vợt bắt ruồi

Fly-swatter: Lưới đập ruồi

Fly-trap: bẫy ruồi

Thành ngữ, cụm từ với từ “fly”

A fly on the wall là gì?

Ý nghĩa: Quan sát người khác một cách lặng lẽ mà không để người khác biết, hay có thể dịch là “nghe lén”

Ví dụ: We are kind of a fly on the wall

(there are) no flies on someone là gì?

Ý nghĩa: người ngôn lanh đáo để

Ví dụ: She may be new to this field, but there are no flies on her.

Bạn sẽ quan tâm  Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Gia Đình

Pigs Might Fly là gì?

Ý nghĩa:điều không thể xảy ra

Ví dụ: Ill give you my password when pigs might fly

Fly By The Seat Of Your Pants là gì?

Ý nghĩa: làm việc không kế hoạch, chỉ làm theo cảm tính

Ví dụ:For many, many years, critical care was kind of “fly by the seat of your pants”

On The Fly là gì?

Ý nghĩa:tranh thủ làm một việc gì đó một cách vội vàng

Ví dụ: I mainly wrote on the fly.

Con muỗi tiếng Anh là gì?

Con muỗi tiếng Anh được viết là mosquito

con muỗi trong tiếng anh là gì

Muỗi đốt Tiếng Anh là gì?

Bite: đốt

Muỗi đốt tiếng Anh là Mosquito bite

Đặt câu với từ Mosquito

  1. She was awake all night scratching her mosquito bites.
  2. I hate mosquitos in general

Những từ vựng liên quan đến con ruồi trong tiếng Anh

Anopheles: muỗi sốt rét

Aedes aegypti: muỗi vằn

(Mosquito) Pupa: con lăng quăng

Bài viết đã trả lời cho câu hỏi con ruồi tiếng Anh là gì, con muỗi tiếng Anh là gì. Bên cạnh đó bài viết cũng tổng hợp những cụm từ thành ngữ trong tiếng Anh có từ “fly”. Mong rằng bài viết đã cung cấp đây đủ thông tin hữu ích cho người đọc.

Bài viết liên quan

HOw old are you là gì
How old are you là gì? What is your age là gì?
12 cung hoàng đạo trong tiêng Anh
Tìm hiểu 12 Cung hoàng đạo tiếng anh là gì và ngày sinh của những cung này
vợ chồng tiếng Anh là gì
Chồng, vợ tiếng Anh là gì?
ONS, FWB, NSA, GWTF là gì?
Tình một đêm tiếng anh là gì? ONS, FWB, NSA, GWTF là gì?
seizure là gì
Seizure là gì?
make up là gì
Make up là gì? Tìm hiểu tất cả các nghĩa khác nhau của từ make up?
Make a fuss là gì
Make a fuss là gì
cách dùng subjunctive
Câu giả định là gì? Tìm hiểu cách dùng và cấu trúc thể giả định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *