Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo (Kèm đáp án)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo (Kèm đáp án)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo (Kèm đáp án) năm học 2022-2023, bao gồm các đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì I. Mời các em tham khảo.

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Mạch kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số học

Số câu

5

1

2

1

6

3

Câu số

1,2,3,6,7

9

10,11

4

Số điểm

2,5

1,0

2,0

0,5

3,0

3,0

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

1

1

2

2

Câu số

5

12

13

14

Số điểm

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

3,0

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

0

Câu số

8

Số điểm

0,5

0,5

0

Tổng

Số câu

6

2

1

3

1

1

9

5

Số điểm

3,0

3,0

0,5

3,0

0,5

1,0

4,0

6,0

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

PHÒNG GD-ĐT………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC……..

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2022-2023

MÔN:TOÁN 2

(Thời gian làm bài: 40 phút)

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Ghi ra giấy đáp án đúng nhất:

Câu 1: Số gồm 3 đơn vị và 1 chục là:

A. 13        B. 31        C.10       D.30

Bạn sẽ quan tâm  Cảm xúc nào là cảm xúc xuyên suốt bài thơ Tiếng gà trưa?

Câu 2: Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:

A.10        B. 99         C. 90       D.50

Câu 3: Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:

A.1          B.11          C.10         D.98

Câu 4: Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số bé nhất có hai chữ số là:

A.88        B.80          C.89         D. 99

Câu 5: Quả dưa hấu cân nặng:

A. 3kg       8kg          C.7kg        D.1kg

Câu 6: Số tròn chục liền trước số 43 là:

A.42          B. 40        C.44           C. 50

Câu 7: Số nhỏ nhất có hai chữ số là:

A.10          B. 11         C. 19          D.20

Câu 8: Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng?

A. 5           B. 6            C.7             D.8

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

38 + 45 72 – 68 23 + 54 69 – 43

Câu 2: (1 điểm) Tính

a, 100 – 34 + 28 = …………………………….

= …………………………….

b, 47 + 9 – 28 = ………………………………

= ……………………………….

Câu 3: (1 điểm) Số?

Câu 4: (1 điểm) Bố cân nặng 67 kg, con cân nặng 23 kg. Hỏi cả hai bố con cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Câu 5: (1 điểm) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD, biết đoạn thẳng AB = 3cm, đoạn thẳng BC = 4 cm, đoạn thẳng CD = 2cm.

Câu 6: (1 điểm) Cô Hoa cắt 19 dm để may áo thì mảnh vải còn lại dài 45 dm. Hỏi lúc đầu mảnh vải dài bao nhiêu đề – xi – mét?

Bạn sẽ quan tâm  Xác định các nước thành viên của các tổ chức EU, ASEAN Địa lý 11

3. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

  1. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (Nếu học sinh chỉ ghi chữ cái, không ghi số vẫn cho điểm)

Bài

Đáp án

Điểm

1

A.13

0,5 điểm

2

C.90

0,5 điểm

3

B.11

0,5 điểm

4

C.89

0.5 điểm

5

A.3kg

0.5 điểm

6

B.40

0,5 điểm

7

C.10

0,5 điểm

8

D.8

0.5 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 9: Đặt tính rồi tính: (1 điểm: mỗi phép tính đúng 0,25 điểm, đặt tính lệch hay quên kẻ không cho điểm)

Câu 10: Tính (1 điểm: mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)

a, 100 -34+28= 94

b, 47+9-28=24

Câu 11: (1 điểm) (Nếu viết số đúng ô nào, cho 0,25 điểm ô đó)

Câu 12: (1 điểm)

Cả hai bố con cân nặng số ki-lô-gam là: 0,5 điểm

67+23= 90 (kg) 0,25 điểm

Đáp số: 90 kg 0,25 điểm

Câu 13: 1 điểm.

Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 0,5 điểm

3+4+2= 9 (cm) 0,25 điểm

Đáp số: 9 cm 0,25 điểm

Câu 14: 1 điểm

Lúc đầu mảnh vải dài số đề-xi-mét là: 0,5 điểm

45+19 = 64 (dm) 0,25 điểm

Đáp số: 64 dm 0,25 điểm

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu .

Bài viết liên quan

Top 6 bài phân tích Tây Tiến của Quang Dũng hay nhất
Top 5 bài Phân tích Chữ người tử tù đầy đủ và chọn lọc
Top 10 Bài Cảm nghĩ về tình bạn hay nhất
Top 4 bài cảm nhận về bài thơ Tây Tiến hay chọn lọc
Top 5 mẫu phân tích nhân vật Tấm hay nhất
Top 4 bài phân tích truyện Tấm Cám đầy đủ và chọn lọc
Top 4 bài phân tích hình tượng người lính Tây Tiến chọn lọc
Top 8 mẫu phân tích nhân vật ông Hai hay nhất
Bạn sẽ quan tâm  Vẻ đẹp người tráng sĩ trong bài thơ Tỏ lòng (4 mẫu)