Giáo án an toàn giao thông lớp 5 năm học 2022-2023

Giáo án an toàn giao thông lớp 5 năm học 2022-2023

Giáo án an toàn giao thông lớp 5 năm học 2022-2023 mới nhất giúp giáo viên có thêm nhiều ý tưởng hay khi thiết kể bài giảng để phục vụ cho quá trình giảng dạy của mình được tốt hơn.

Môn an toàn giao thông lớp 5 là môn học rất bổ ích dành cho các em học sinh, giáo dục các em những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông khi tham gia giao thông trên đường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các em để phòng chống tai nạn giao thông. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Giáo án an toàn giao thông lớp 5 mới nhất

1. Bài 1: Điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn

AN TOÀN GIAO THÔNG
BÀI 1: ĐIỀU KHIỂN XE ĐẠP CHUYỂN HƯỚNG AN TOÀN

I. MỤC TIÊU

– Hiểu và ghi nhớ cách điều khiển chuyển hướng an toàn.

– Biết cách phối hợp các động tác điều khiển xe đạp khi chuyển hướng.

– Có ý thức chấp hành các quy định về điều chỉnh xe đạp khi tham gia giao thông.

– Nhận biết và phòng tránh một số hành vi nguy hiểm khi điều khiển xe đạp chuyển hướng.

– Thực hiện, chia sẻ và hướng dẫn người khác cùng thực hiện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.Chuẩn bị giáo viên:

– Tài liệu giáo dục An toàn giao thông

– Mô hình an toàn giao thông .

2. Chuẩn bị học sinh:

– Vở ghi chép

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. KHỞI ĐỘNG:

– Tổ chức trò chơi “kể các bộ phận của xe đạp”

– Cho quan sách tranh yêu cầu học sinh kể các bộ phận của xe đạp còn thiếu.

– GV tổng hợp lại ý kiến của Học sinh (HS) tuyên dương.

– xe như thế nào chúng ta mới điều khiển được.

– Khi điều khiển xe đạp an toàn thì xe phải có đủ các bộ phận và có thể di chuyển được.

– Lần lượt kể

– Lần lượt kể

– HS quan sát tranh

– HS trả lời

– Hs trả ời

2. KHÁM PHÁ

1. Tìm hiểu các bước điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn:

– GV yêu cầu HS quan sát tranh và nêu các bước điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn đối với dường nông thôn không có tín hiệu đèn và đường có tín hiệu đèn.

– Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày theo nhóm

– GV Nhận xét – tuyên dương.

– GV liên hệ giáo dục HS thực tế qua hình ảnh giao thông tại địa phương.

– GV tổ chức HS tìm ra những phương cách phòng tránh tai nạn giao thông khi điều khiển xe đạp

– Yêu cầu học sinh tìm hiểu một số hành vi nguy hiểm khi chuyển hướng.

– GV kết luận

– GV tuyên dương, nhận xét

– HS quan sát tranh và thảo luận.

– Hs báo cáo kết quả

– HS nêu cá nhân

– HS thực hiện theo nhóm (4 học sinh)

– HS nêu phần cần ghi nhớ

– học sinh tự nêu

3. THỰC HÀNH

– Yêu cầu học sinh quan sát tranh và nhận xét cách chuyển hướng của bạn nhỏ trong tranh.

– Yêu cầu học sinh liên hệ thực tế của bản tham khi tham gia giao thông.

– GV Nhận xét tuyên dương

– Thảo luận nhóm đôi

– HS trả lời

Lần lượt nêu

4. VẬN DỤNG

– kể cho nhau nghe cách chuyển hướng từ nhà đến trường và ngược lại

– HS thực hiện

– HS trình bày

Bạn sẽ quan tâm  Viết đoạn văn nêu cảm nhận về bài ca dao Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng

2. Bài 2: Phòng tránh tai nạn giao thông nơi tầm nhìn bị che khuất

AN TOÀN GIAO THÔNG
BÀI 2: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG NƠI TẦM NHÌN BỊ CHE KHUẤT

I. MỤC TIÊU

– Nhận biết được một số tình huống có thể xảy ra tai nạn giao thông ở những nơi khuất tầm nhìn.

– Hình thành khả năng dự đoán và biết cách phòng tránh một số tình huống có thể tai nạn giao thông ở nơi che khuất tầm nhìn.

– Chia sẻ với người khác về cách phòng tránh tai nạn giao thông ở những nơi khuất tầm nhìn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Chuẩn bị giáo viên:

– Tài liệu giáo dục An toàn giao thông

– Thiết bị trình chiếu, nghe nhìn

– Mô hình an toàn giao thông .

2. Chuẩn bị học sinh:

– Vở ghi chép

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. KHỞI ĐỘNG:

– Tổ chức trò chơi “lái xe an toàn ”

– Hướng dẫn một học sinh dùng xe đạp và thực hiện những động tác khi sang đường.

– GV thực hiện và đặt câu hỏi: Xác định đúng sai trong bức ảnh trên có hành động đúng hay sai?

– GV tổng hợp lại ý kiến của Học sinh (HS) tuyên dương.

– GV trình chiếu đoạn video về một vụ tai nạn giao thông ở nơi tầm nhìn bị che khuất

– GV đặt câu hỏi: nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trong đoạn video trên là gì ?

– Học sinh quan sát tranh và trả lời (những hành động đúng và những hành động sai)

– HS quan sát video

– HS trả lời

– HS quan sát

– HS trả lời

2. KHÁM PHÁ

1. Tìm hiểu những nơi tầm nhìn bị che khuất có thể xảy ra tai nạn giao thông:

– GV yêu cầu HS quan sát tranh và chỉ ra những nơi bị che khuất có thể xảy ra tai nạn giao thông.

– Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày

– GV Nhận xét – tuyên dương.

– GV liên hệ giáo dục HS thực tế qua hình ảnh giao thông tại địa phương.

– GV tổ chức HS tìm ra những phương cách phòng tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nơi tầm nhìn che khuất.

– GV kết luận

– GV tuyên dương, nhận xét

– HS quan sát tranh và thảo luận.

– HS báo cáo kết quả

– HS nêu cá nhân

– HS thực hiện theo nhóm (4 học sinh)

– HS nêu phần cần ghi nhớ

3. THỰC HÀNH

– Gv Xây dựng tình huống giao thông khi bị che khuất tầm nhìn.

– GV yêu cầu HS nhận xét và tìm những hành động của các nhân vật trong tình huống khi đến những nơi bị che khuất tầm nhìn.

– GV Nhận xét tuyên dương

– HS đóng vai theo yêu cầu, hướng dẫn của GV

– HS trả lời

4. VẬN DỤNG

– GV tổ chức trò chơi “ Vẽ tranh: Con đường đến trường”

– GV yêu cầu chỉ ra những nguy hiểm cũng như cách phòng tránh tai nạn cho trường hợp đó.

– HS thực hiện

– HS trình bày

Bạn sẽ quan tâm  Hãy chứng minh văn chương đã làm cho tình yêu quê hương đất nước trong ta thêm phong phú và sâu sắc

3. Bài 3: Tham gia giao thông đường hàng không an toàn

AN TOÀN GIAO THÔNG
BÀI 3: THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG AN TOÀN

I. MỤC TIÊU

– Tìm hiểu một số qui định khi tham gia giao thông đường hàng không.

– Tuân thủ thực hiện các qui định khi tgam gia giao thông đường hàng không an toàn.

– Nhận biết một số hành vi cần tránh khi tham gia giao thông đường hàng không.

-biết cách xử lí sự cố đơn giản khi tham gia giao thông đường hàng không.

-Chia sẻ, nhắc nhở người thực hiện các qui định khi tgham gia giao thông đường hàng không.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.Chuân bị giáo viên:

– Tài liệu giáo dục an toàn giao thông

– Thiết bị trình chiếu, nghe nhìn

2. Chuẩn bị học sinh:

– Vở ghi chép

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. KHỞI ĐỘNG:

– Cho học sinh xem phim hướng dẫn đường bay an toàn

– HS quan sát video

2. KHÁM PHÁ

1. Tìm hiểu những việc cần làm khi tham gia giao thông đường hàng không:

– GV yêu cầu HS quan sát tranh và đọc thông tin để tìm hiểu những việc cần làm khi tham gia giao thông đường hàng không

– Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày .

– GV Nhận xét – tuyên dương.

2. Tìm hiểu một số hành vi cần tránh khi tham gia giao thông đường hàng không

Yêu cầu quan sát tranh và tìm hiểu một số hành vi không được làm khi tham gia giao thông đường hàng không

– GV kết luận

– GV tuyên dương, nhận xét

– HS quan sát tranh và thảo luận.

– Hs báo cáo kết quả

– HS nêu ý kiến cá nhân

Thảo luận và tham gia trả lời

– HS nêu phần cần ghi nhớ

3. THỰC HÀNH

– Yêu cầu quan sát và chỉ ra những hành vi chưa đúng khi tham gia giao thông đường hàng không.

– GV yêu cầu HS nhận xét và tìm những hành động của các nhân vật trong tình huống khi Tham gia giao thông đường hàng không

– GV Nhận xét tuyên dương

Thảo luận và nêu

– HS nêu phần cần ghi nhớ

4. VẬN DỤNG

– Tự xây dựng những việc cần làm khi mình tham gia giao thông đường hàng không.

– HS thực hiện

– HS trình bày

Bạn sẽ quan tâm  Top 6 bài cảm nhận của anh chị về nhân vật Tràng trong đoạn trích sáng hôm sau

Mời các bạn tải file về để xem đầy đủ nội dung.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Giáo án an toàn giao thông lớp 5 năm học 2022-2023 mới nhất hiện nay được biên soạn theo Tài liệu giáo dục An toàn giao thông dành cho học sinh lớp 5.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Bài viết liên quan

Top 6 bài phân tích Tây Tiến của Quang Dũng hay nhất
Top 5 bài Phân tích Chữ người tử tù đầy đủ và chọn lọc
Top 10 Bài Cảm nghĩ về tình bạn hay nhất
Top 4 bài cảm nhận về bài thơ Tây Tiến hay chọn lọc
Top 5 mẫu phân tích nhân vật Tấm hay nhất
Top 4 bài phân tích truyện Tấm Cám đầy đủ và chọn lọc
Top 4 bài phân tích hình tượng người lính Tây Tiến chọn lọc
Top 8 mẫu phân tích nhân vật ông Hai hay nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *