Tất tần tật về giới từ “At”, “In”, “On” trong tiếng Anh không thể bỏ qua!

Trong quá trình học Tiếng Anh, giới từ at, in, on xuất hiện cực kì nhiều và việc nắm rõ cách sử dụng, phân biệt chúng là rất quan trọng. Vì vậy, hôm nay hãy cùng tìm hiểu và học tất tần tật về giới từ at, in, on cùng EMG Online nhé!

Download Trọn bộ Ebook ngữ pháp dành cho người mới bắt đầu

Xem thêm:

1. Cách dùng At, In, On để chỉ nơi chốn

Nói chung, chúng ta sử dụng at, in và on khi chúng ta nói về vị trí của mọi thứ.

Các giới này cho chúng ta biết điều gì về các địa điểm?

 • Meet Simon at the end of the road: Gặp Simon  cuối con đường.
 • You left your glasses in the bathroom: Bạn để quên kính trong phòng tắm.
 • Is that a spider on the wall?: Đó là một con nhện trên tường?

 

Tại một điểm

At cho chúng ta biết rằng danh từ sau được đặt tại một điểm hoặc vị trí cụ thể. Nó cho thấy một vị trí chính xác.

 • She’s waiting at the entrance: Cô ấy đang đợi  cửa ra vào
 • He’s sitting on his chair at his desk: Anh ấy đang ngồi trên ghế  bàn làm việc.
 • I work at a bank: Tôi làm việc tại một ngân hàng.

 

Trong một không gian kín

In cho chúng ta biết danh từ đang ở trong một không gian kín (bao quanh hoặc đóng lại ở tất cả các phía). Về cơ bản, khi một cái gì đó ở bên trong một cái gì đó.

 • In a box: Trong một hộp.
 • In a room: Trong một căn phòng.
 • In a country: Trong một quốc gia

Xem thêm: Cách sử dụng Some chính xác nhất. Phân biệt Some, Any và No article

Trên bề mặt

On cho chúng ta biết rằng danh từ sau đây nằm trên một bề mặt.

 • On the table: Trên bàn
 • On the floor: Trên sàn nhà
 • On the chair: Trên ghế
Bạn sẽ quan tâm  Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense) – Công thức, cách dùng, dấu hiệu và bài tập

 

Sự khác biệt giữa hai câu này là gì?

 • She’s at the library: Cô ấy đang thư viện.
 • She’s in the library: Cô ấy đang ở trong thư viện.

Cô ấy đang ở thư viện. – sự nhấn mạnh là vị trí của cô ấy và loại địa điểm cô ấy đã đến.
Cô ấy đang ở trong thư viện. – điểm nhấn là loại tòa nhà mà cô ấy đang ở.

Cả hai câu này đều tốt để trả lời câu hỏi, “Cô ấy ở đâu?”

Để kiểm tra trình độ sử dụng và vốn từ vựng của bạn đến đây. Làm bài Test từ vựng sau đây ngay:

 

2. Cách dùng At, In, On để chỉ thời gian

Chúng ta sử dụng:

 • at tại một thời gian chính xác
 • in cho THÁNG, NĂM, THẾ KỶ và GIAI ĐOẠN DÀI
 • on cho DAYS và NGÀY
at
PRECISE TIME
in
MONTHS, YEARS, CENTURIES and LONG PERIODS
on
DAYS and DATES
at 3 o’clock in May on Sunday
at 10.30am in summer on Tuesdays
at noon in the summer on 6 March
at dinnertime in 1990 on 25 Dec. 2010
at bedtime in the 1990s on Christmas Day
at sunrise in the next century on Independence Day
at sunset in the Ice Age on my birthday
at the moment in the past/future on New Year’s Eve

 

Ví dụ:

 • I have a meeting at 9am: Tôi có một cuộc họp lúc 9 giờ sáng.
 • The shop closes at midnight: Cửa hàng đóng cửa lúc nửa đêm.
 • Jane went home at lunchtime: Jane về nhà vào giờ ăn trưa.
 • In England, it often snows in December: Ở Anh, nó thường có tuyết vào tháng Mười Hai.
 • Do you think we will go to Jupiter in the future?: Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ đến Sao Mộc trong tương lai?
 • There should be a lot of progress in the next century: Sẽ có rất nhiều tiến bộ trong thế kỷ tới.
 • Do you work on Mondays?: Bạn có làm việc vào thứ Hai không?
 • Her birthday is on 20 November: Sinh nhật của cô ấy là vào ngày 20 tháng 11.
 • Where will you be on New Year’s Day?: Bạn sẽ ở đâu vào ngày đầu năm mới?

Xem thêm: Ngữ pháp tiếng Anh: Giới từ trong tiếng Anh và bài tập

Chú ý:

Việc sử dụng giới từ thời gian at trong các biểu thức tiêu chuẩn sau đây:

Bạn sẽ quan tâm  Cách nhận biết, sử dụng trạng từ chỉ nơi chốn (place) trong tiếng Anh
Expression Example
at night The stars shine at night.
at the weekend* I don’t usually work at the weekend.
at Christmas*/Easter I stay with my family at Christmas.
at the same time We finished the test at the same time.
at present He’s not home at present. Try later.

 

Lưu ý rằng trong một vài người Anh nói “on the weekend” và “on Christmas”.

Lưu ý việc sử dụng các giới từ chỉ thời gian inon trong các biểu thức phổ biến sau:

in on
in the morning on Tuesday morning
in the mornings on Saturday mornings
in the afternoon(s) on Sunday afternoon(s)
in the evening(s) on Monday evening(s)

 

Khi chúng ta nói last, next, every, this chúng ta cũng không sử dụng at, in, on .

 • I went to London last June. (not in last June)
 • He’s coming back next Tuesday. (not on next Tuesday)
 • I go home every Easter. (not at every Easter)
 • We’ll call you this evening. (not in this evening)
At, in, on là những giới từ cần phải biết trong Tiếng Anh nên cần chú ý phân biệt thật rõ ràng

3. Bài tập

Exercise 1: Complete these sentences with in, at or on.

1. We went to a concert at the National Concert Hall.

2. There isn’t a shop………………… the village where I live. It’s very small.

3. Joe wasn’t ………………… the party. I don’t know why he didn’t go.

4. There were about ten tables ………………… the restaurant, and four tables outside.

5. I don’t know where my umbrella is. Perhaps I left it ………………… the bus.

6. What do you want to study ………………… university?

7. I didn’t feel well when I woke up, so I stayed ………………… bed.

8. We were ………………… Sarah’s house last night. She invited us to dinner.

9. It was a very slow train. It stopped………………… every station.

10. Shall we travel ………………… your car or mine?

11. We took a taxi and Ben followed ………………… his motorbike.

12. I’d like to see a movie. What’s on ………………… the cinema this week?

13. We went to see a movie last night. It was really cold ………………… the cinema.

14. Two people were injured in the accident and are still ………………… hospital.

15. Our flight was delayed. We had to wait ………………… the airport for three hours.

16. I didn’t expect you to be ………………… home. I thought you’d be ………………… work.

Answer key:

2. in

3. at

4. in

5. on

6. at

7. in

8. at

9. at

10. in

11. on

Bạn sẽ quan tâm  Phân biệt cách sử dụng Although, Even though, Though và Even if

12. at

13. in

14. in

15. at

16. at/at

Bài tập về danh từ trong tiếng Anh hay nhất (CÓ ĐÁP ÁN)

Exercise 2: Complete the sentences. Use in, at or on + the following:

the west coast the world the back of the class the sky
the front row the right the back of this card the way to work

1. It’s a lovely day. There isn’t a cloud in the sky .

2. In most countries people drive ………………….

3. What is the tallest building ………………… ?

4. I met a friend of mine ………………… this morning.

5. San Francisco is ………………… of the United States.

6. We went to the theatre last night. We had seats ………………… .

7. I couldn’t hear the teacher. She spoke quietly and I was sitting ………………… .

8. I don’t have your address. Could you write it ………………… ?

Answer key:

2. on the right

3. in the world

4. on the way to work

5. on the west coast

6. in the front row

7. at the back of the class

8. on the back of this card

Hy vọng bài viết về giới từ at, in, on trong tiếng Anh trên sẽ giúp bạn ôn tập kỹ lưỡng và nắm chắc cách sử dụng những giới từ quan trọng này.  Đừng quên lưu lại để ôn tập thường xuyên nhé!

Để test trình độ và cải thiện kỹ năng nghe Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại EMG Online để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Bài viết liên quan

Unia.vn - Tiếng Anh cho người đi làm
Bảng quy đổi điểm IELTS Listening, Speaking, Writing và Reading chính xác nhất
Thì hiện tại đơn (Simple present tense) – Công thức, cách dùng, dấu hiệu và bài tập
tổng hợp 12 thì trong tiếng anh cơ bản PDF
Tổng hợp 12 thì trong tiếng Anh Công thức Dấu hiệu Nhận biết kèm File PDF
Tất tần tật về câu điều kiện loại 2 trong Ngữ pháp tiếng Anh
Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) – Công thức, dấu hiệu và bài tập
Thì quá khứ đơn (Simple Past) – Công thức, cách dùng, dấu hiệu và bài tập
Ngữ pháp và bài tập phát âm -ed trong Tiếng Anh chuẩn xác nhất
Ngữ pháp tiếng Anh: Cụm động từ (phrasal verb)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Spam *Captcha loading...