Modal verb là gì? Chia sẻ cách dùng Modal Verbs trong tiếng Anh chi tiết nhất

Modal verb là gì

Modal verbs là gì? Modal verbs như can, could, might, may, must… là dạng ngữ pháp cơ bản cần nắm. Nếu bạn vẫn chưa rõ về động từ khiếm khuyết cũng như cách dùng, thì bài viết này dành cho bạn.

Modal verb là gì?

Modal verb là động từ khiếm khuyết có chức năng: chỉ hành động và bổ nghĩa cho động từ chính

Những động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh:

 • can
 • could
 • may
 • might
 • will
 • would
 • must
 • shall
 • should
 • ought to

Công thức Modal verbs:

1. Thể khẳng định:

S +  (Modal verb) +bare-infinitive + O

Ví dụ: Young people must obey their parents.

2. Thể phủ định:

S + (Modal verb) + NOT + bare-infinitive + O

Ví dụ: I can’t lift this

3. Thể nghi vấn:

(Modal verb) + S + bare-infinitive + O

Ví dụ: Can you repair my bicycle?

Đặc điểm của Modal verbs:

1. Không cần chia ở ngôi thứ 3 số ít, và động từ phía sau moral verbs luôn ở dạng bare-infinitive

Ví dụ:

 • She can swim
 • Emily can play guitar

Đọc thêm: Infinitive là gì? Tìm hiểu cách dùng infinitive

2. Không cần mượn trợ động từ trong câu hỏi, câu phủ định, câu hỏi đuôi…

Ví dụ:

I can not go to your place tomorrow

She might not come, might you?

Could you come home tomorrow?

Thể phủ định và viết tắt thể phủ định của modal verbs

Must => Must not = Musn’t

Bạn sẽ quan tâm  Tháng 10 tiếng anh tiếng Anh là gì?

Can => Cannot = Can’t

Could => Could not = Couldn’t

Ought to > Ought not to = oughtn’t to (ít sử dụng)

Shall => Shall not = shan’t

Will => will not = Won’t

Should => Should not = shouldn’t

Cách dùng modal verbs (động từ khiếm khuyết) đúng cách

Trong phần này, EMG Online sẻ chia sẻ cách sử dụng modal verb cho từng động từ khiếm khuyếtBài tập modal verb (modal verbs exercises)

Bài viết đã trả lời câu hỏi Modal verb là gì? Nêu ra chức năng, cách dùng và ví dụ từng trường hợp cụ thể của động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết mang đến kiến thức hữu ích cho người đọc.

Bài viết liên quan

HOw old are you là gì
How old are you là gì? What is your age là gì?
12 cung hoàng đạo trong tiêng Anh
Tìm hiểu 12 Cung hoàng đạo tiếng anh là gì và ngày sinh của những cung này
vợ chồng tiếng Anh là gì
Chồng, vợ tiếng Anh là gì?
ONS, FWB, NSA, GWTF là gì?
Tình một đêm tiếng anh là gì? ONS, FWB, NSA, GWTF là gì?
seizure là gì
Seizure là gì?
make up là gì
Make up là gì? Tìm hiểu tất cả các nghĩa khác nhau của từ make up?
Make a fuss là gì
Make a fuss là gì
cách dùng subjunctive
Câu giả định là gì? Tìm hiểu cách dùng và cấu trúc thể giả định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *