Regret to or ing? Cấu trúc regret trong tiếng Anh

regret to v or ving

Nếu bạn đang có thắc mắc cấu trúc Regret to V hay Ving là đúng. Thật ra, sau Regret bạn có thể dùng ing và to-infinitive và nó mang nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tìm hiểu tiếp nhé.

Regret to-V

Ý nghĩa: Lấy làm tiếc để … Thông thường đi kèm các động từ như tell, say, announce, inform …

Ví dụ:

  • We regret to inform you that the flight has been delayed (Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng chuyến bay đã bị trì hoãn.)
  • We regret to announce that the flight has been canceled. (Chúng tôi lấy làm tiếc thông báo rằng chuyến bay đã bị hủy.)

Regret V-ing

Ý nghĩa: Hối hận đã làm việc đó

Ví dụ:

  • He regret buying this table. (Anh ấy hối hận vì đã mua cái bàn này.)
  • She regrets going out with him. (Cô ấy hối hận vì đã đi chơi với anh ta.)

Cụm từ liên quan với Regret:

No regret là gì? Cùm từ “no regret” có nghĩa là không hối tiếc

Một số cụm từ liên quan:

  • No Regret Life: Cuộc sống không hối tiếc
  • Have no regrets: Không có gì hối tiếc
  • With no regret: Không hối hận/ không hối tiếc

Bài viết đã giải thích nghĩa của từ regret, trả lời câu hỏi regret ving hay to-v và phân biệt sự khác nhau trong 2 trường hợp. Hy vọng bài viết mang đến lợi ích cho người học.

Bài viết liên quan

HOw old are you là gì
How old are you là gì? What is your age là gì?
12 cung hoàng đạo trong tiêng Anh
Tìm hiểu 12 Cung hoàng đạo tiếng anh là gì và ngày sinh của những cung này
vợ chồng tiếng Anh là gì
Chồng, vợ tiếng Anh là gì?
ONS, FWB, NSA, GWTF là gì?
Tình một đêm tiếng anh là gì? ONS, FWB, NSA, GWTF là gì?
seizure là gì
Seizure là gì?
make up là gì
Make up là gì? Tìm hiểu tất cả các nghĩa khác nhau của từ make up?
Make a fuss là gì
Make a fuss là gì
cách dùng subjunctive
Câu giả định là gì? Tìm hiểu cách dùng và cấu trúc thể giả định
Bạn sẽ quan tâm  Seminar là gì? Bí quyết tạo nên sự thành công của Semier

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Spam *Captcha loading...