Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Thời gian

Đôi khi người học cảm thấy lúng túng khi mô tả các trạng từ chỉ thời gian, không biết đọc các từ vựng tiếng Anh về thời gian làm sao cho chính xác. Vì thế có được một vốn từ vựng tiếng Anh về thời gian là vô cùng cần thiết đối với mỗi người học. TOPICA Native đã tổng hợp đầy đủ và chi tiết các từ vựng tiếng Anh về thời gian dưới đây. Các bạn hãy cùng ôn lại và nạp thêm từ vựng tiếng Anh về thời gian để làm “vốn riêng” cho mình nhé.

Xem thêm:

1. Từ vựng tiếng Anh về chủ đề thời gian

 

Từ vựng tiếng Anh về thời gian

Cách nói về giờ và phút

  • Cách 1: Nói giờ trước, phút sau:

6:25 – It’s six twenty-five: sáu giờ hai mươi lăm phút.

8:05 – It’s eight zero-five: tám giờ năm phút.

9:11 – It’s nine eleven: Chín giờ mười một phút

2:34 – It’s two thirty-four: Hai giờ ba mươi tư phút.

  • Cách 2: Nói phút trước giờ sau:

(Minutes + PAST / TO + Hour)

Với số phút từ 1-30 sử dụng PAST sau phút.

Với số phút từ 31-59 sử dụng TO sau phút.

4:18 – It’s eighteen past four

8:51 – It’s nine to nine

Cách nói về ngày tháng: Dùng It is hoặc it was hoặc một sự kiện cụ thể + ngày tháng

It’s on July fifth, on the fifth of July, on July 5th, on July 5 (on July fifth / on the fifth of July)

It’s in 1917 (in nineteen seventeen); in 1980 (in nineteen eighty); in 1995 (in nineteen ninety-five)

The Covid 19 pademic was in 2020 (in two thousand seven / in two thousand and seven); in 2000 (in the year two thousand)

Ngày trong tuần

Monday /ˈmʌndeɪ/: Thứ hai

Tuesday /ˈtjuːzdeɪ/: Thứ ba

Wednesday /ˈwɛnzdeɪ/: Thứ tư

Thursday /ˈθɜːzdeɪ/: Thứ năm.

Friday /ˈfraɪdeɪ/: Thứ sáu

Saturday /ˈsætədeɪ/: Thứ bảy

Sunday /ˈsʌndeɪ/: Chủ nhật

Cách nói về năm

1980 the year nineteen eighty

1995 the year nineteen ninety-five)

2020: the year twenty twenty

1900: the year nineteen hundred

2100 : the year twenty-one hundred

1000 : the year one thousand

2000 : the year two thousand

2018 = the year two thousand eighteen, tiếng Anh – Mỹ

2018 = the year two thousand and eighteen, tiếng Anh – Anh

Từ vựng tiếng Anh chỉ tần suất

Never : Không bao giờ

Often: Thường xuyên

Occasionally: Thỉnh thoảng

Rarely: Hiếm khi

Normally: Thường xuyên

Alway: Luôn luôn

Sometimes: Thỉnh thoảng, đôi khi

Seldom: Ít khi, hiếm khi

Usually: Thường xuyên

Every day or daily: Hàng ngày

Every week or weekly: Hàng tuần

Every month or monthly: Hàng tháng

Every year or yearly: Hàng năm

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về chủ đề: Thời tiết

2. Từ vựng tiếng Anh để hỏi về thời gian

Từ vựng tiếng Anh về thời gian

Từ vựng tiếng Anh về thời gian

Thông thường sẽ có 2 cách hỏi:

  • What time is it? : Mấy giờ rồi bạn?
  • What is the time? : Mấy giờ rồi nhỉ?

Có cách lịch sự hơn để hỏi về thời gian đặc biệt là khi hỏi người lạ:

  • Could you tell me the time please?
Bạn sẽ quan tâm  Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Loài hoa

Đặt câu hỏi về thời gian của một sự kiện nào sẽ diễn ra:

  • What time…? Mấy giờ
  • When…? khi nào

What time does the flight to New York leave? Mấy giờ chuyến bay đến New York cất cánh?

When does the bus arrive from London? Khi nào thì xe bus đến Luân Đôn?

When does the concert begin? Khi nào buổi hòa nhạc bắt đầu?

Trả lời thời gian

Chúng ta sử dụng It is hoặc It’s để trả lời cho câu hỏi về thời gian tại thời điểm nói:

It is half past five (5:30). Bây giờ là năm giờ ba mươi phút

It’s ten to twelve (11:50). Bây giờ là mười một giờ năm mươi

Chúng ta dùng cấu trúc AT + thời điểm khi nói về một sự kiện cụ thể.

The bus arrives at midday (12:00). Xe bus đến lúc mười hai giờ.

The flight leaves at a quarter to two (1:45). Chuyến bay cất cánh lúc hai giờ kém mười lăm phút.

3. Từ vựng tiếng Anh khác về thời gian

Free time /friː taɪm/ spare time /speə taɪm/; thời gian rảnh

Leisure time /ˈlɛʒə taɪm/ thời gian giải trí

Favorite occupation/ˈfeɪvərɪt ˌɒkjʊˈpeɪʃən/; công việc yêu thích

Go to the cinema, go to the movies; go to a movie: đi xem phim

Go to the theater: đi xem kịch; go to a concert: xem hòa nhạc; go to a museum: đi bảo tàng;

Go on holiday; go on vacation; be on holiday; be on vacation: đi nghỉ, nghỉ mát;

Now (bây giờ)

Now /naʊ/; bây giờ

today /təˈdeɪ/; ngày hôm nay

at the moment /æt ðə ˈməʊmənt/; tại thời điểm này

at this moment /æt ðɪs ˈməʊmənt/ vào lúc này

at present /æt ˈprɛznt/; hiện tại

at the present time /æt ðə ˈprɛznt taɪm/: tại thời điểm hiện tại

tomorrow: ngày mai, next week:tuần sau

tomorrow / təˈmɒrəʊ;/: ngày mai

next week nɛkst wiːk: tuần sau

next month nɛkst mʌnθ/ tháng sau

next year; nɛkst jɪə/ năm sau

next Friday nɛkst ˈfraɪdeɪ/ thứ sáu tuần sau

yesterday /ˈjɛstədeɪ/ hôm qua

two days ago /tuː deɪz əˈgəʊ/ hai hôm trước

last week /lɑːst wiːk/ tuần trước

EMG Online luôn mong muốn các bạn nâng cao khả năng tiếng Anh của mình từ những chủ đề đơn giản nhưng lại vô cùng thiết thực như từ vựng tiếng Anh về thời gian ở trên. EMG Online hy vọng các bạn sẽ sử dụng thành tạo cách cách nói về thời gian vì nó không chỉ quan trọng trong giao tiếp hàng ngày mà còn trong các nội dung bài viết của các bạn nữa đấy.

Bài viết liên quan

HOw old are you là gì
How old are you là gì? What is your age là gì?
12 cung hoàng đạo trong tiêng Anh
Tìm hiểu 12 Cung hoàng đạo tiếng anh là gì và ngày sinh của những cung này
vợ chồng tiếng Anh là gì
Chồng, vợ tiếng Anh là gì?
ONS, FWB, NSA, GWTF là gì?
Tình một đêm tiếng anh là gì? ONS, FWB, NSA, GWTF là gì?
seizure là gì
Seizure là gì?
make up là gì
Make up là gì? Tìm hiểu tất cả các nghĩa khác nhau của từ make up?
Make a fuss là gì
Make a fuss là gì
cách dùng subjunctive
Câu giả định là gì? Tìm hiểu cách dùng và cấu trúc thể giả định