Cách sử dụng Whether. Phân biệt Whether và If đầy đủ nhất!

“Whether” là một liên từ hay trong Tiếng Anh. Mọi người thường chỉ hay sử dụng “If” mà không hay sử dụng đến “whether” mặc dù đó là một liên từ rất hay xuất hiện trong Tiếng Anh. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu và phân biệt “whether” với “if” cùng EMG Online nhé!

Download Trọn bộ Ebook ngữ pháp dành cho người mới bắt đầu

Xem thêm:

1. Whether là gì?

Whether là một liên từ trong tiếng Anh và mang nghĩa là “liệu”. Whether thường được sử dụng để kể lại sự việc hay tường thuật lại lời nói của một người nào đó.

Liên từ này thường được sử dụng khi muốn đưa ra hai khả năng hoặc hai sự lựa chọn.

 

2. Whether ở trong câu gián tiếp

 • Chúng ta sử dụng whether trong câu hỏi yes-no gián tiếp và câu hỏi với or . Chúng ta không thể bỏ qua whether (hoặc if):

Ví dụ:

They asked me whether (if) I was tired. (original question: Are you tired?)

Họ hỏi tôi liệu ( nếu ) tôi có mệt không. (câu hỏi ban đầu: Bạn có mệt không? )

Not: They asked me I was tired.

Không được: Họ hỏi tôi rằng tôi có mệt không .

 

I want to find out whether (if) the rooms have a shower or not.

Tôi muốn tìm hiểu xem ( nếu ) các phòng có vòi sen hay không.

Not: I want to find out the rooms have a shower or not. (original question: Do the rooms have a shower or not?)

Không được: Tôi muốn biết các phòng có vòi sen hay không . (câu hỏi ban đầu: Các phòng có vòi sen hay không? )

 

 • Chúng ta không sử dụng either trong câu hỏi gián tiếp:

We can’t say whether tourism is harmful or beneficial.

Chúng ta không thể nói liệu du lịch có hại hay có lợi.

Not: We can’t say either tourism is harmful or beneficial.

Không được: Chúng tôi không thể nói du lịch có hại hay có lợi .

Để kiểm tra trình độ sử dụng và vốn từ vựng của bạn đến đây. Làm bài Test từ vựng sau đây ngay:

 

3. Cấu trúc Whether … or

 • Chúng ta sử dụng Whether … or để giới thiệu một mệnh đề đưa ra hai lựa chọn hoặc lựa chọn thay thế

Ví dụ:

I can’t decide whether to paint the wall green or blue. (or to paint the wall blue)

Tôi không thể quyết định liệu nên sơn tường màu xanh lá cây hay màu xanh. (hoặc sơn tường màu xanh lam)

 

She didn’t know whether he was laughing or crying.

Cô ấy không biết liệu anh ta đang cười hay khóc.

 

 • Khi chủ ngữ của mệnh đề chính giống như chủ ngữ của mệnh đề Whether, chúng ta có thể sử dụng whether + to + V + or + V hoặc whether S + V + or + V
 • Khi chủ ngữ của mệnh đề chính khác với chủ ngữ của mệnh đề phụ, chúng ta phải sử dụng mệnh đề whether S + V + or + V.
Bạn sẽ quan tâm  Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense) – Công thức, cách dùng, dấu hiệu và bài tập

ĐỒNG CHỦ NGỮ

KHÁC CHỦ NGỮ

We’re not sure whether to stay here for dinner or go somewhere else.

Chúng tôi không chắc nên ở đây ăn tối ở đây hay đi nơi khác.

whether + to + V + or + V

We’re not sure whether he’ll stay here for dinner or go somewhere else.

Chúng tôi không chắc liệu anh ấy sẽ ở đây ăn tối ở đây hay đi nơi khác.

whether S + V + or + V

We’re not sure whether we’ll stay here for dinner or go somewhere else.

Chúng tôi không chắc nên ở đây ăn tối ở đây hay đi nơi khác.

whether S + V + or + V

 

Xem thêm: Cấu trúc với Suggest và cách phân biệt Suggest, Advise, Recommend đầy đủ nhất!

Whether … or not

Whether … or not có nghĩa là “liệu là thế này… hay không”

 • Chúng ta sử dụng whether … or not để đưa ra một giải pháp thay thế ngược lại

Ví dụ:

We use the title Ms rather than Mrs (married woman) or Miss (unmarried woman) when we don’t know whether a woman is married or not.

Chúng tôi sử dụng danh hiệu Ms hơn là Mrs (phụ nữ đã kết hôn) hoặc Miss (phụ nữ chưa kết hôn) khi chúng tôi không biết liệu một phụ nữ đã kết hôn hay chưa .

 

I’m not sure whether or not to go to camping this weekend.

Tôi không chắc cuối tuần này có nên đi cắm trại hay không .

 

 • Chúng ta thường dùng whether … or not với nghĩa là “không quan trọng nếu” hoặc “không vấn đề nếu”. Chúng ta không sử dụng either theo cách này:

He always said what he thought, whether it was polite or not.

Anh ấy luôn nói những gì anh ấy nghĩ, cho dù điều đó có lịch sự hay không .

Not: … either it was polite or not.

Không phải:… hoặc là lịch sự hay không .

 • Chúng ta có thể sử dụng whether … or not ở vị trí trước hoặc cuối câu với nghĩa này. Chúng ta sử dụng nó trong các câu lệnh như:

Whether you like it or not, you’re going to have to look after your sister.

 muốn hay không, bạn cũng sẽ phải chăm sóc em gái mình.

(or You’re going to have to look after your sisterwhether you like it or not.)

(hoặc Bạn sẽ phải chăm sóc em gái của mình , cho dù bạn muốn hay không .)

 • Chúng ta có thể sử dụngif hay whetherđể trả lời câu hỏi gián tiếp yes-no và câu hỏi với or . If phổ biến hơn whether :

Call the bakeries around town and find out if any of them sell raspberry pies.

Gọi cho các tiệm bánh quanh thị trấn và tìm xem có tiệm nào bán bánh mâm xôi không.

 • Chúng ta thường thích whether trong các ngữ cảnh trang trọng hơn:

The teachers will be asked whether they would recommend the book to their classes.

Các giáo viên được hỏi liệu họ sẽ giới thiệu cuốn sách cho các lớp của họ hay không.

[từ một cuộc họp kinh doanh]

 • Chúng ta thường dùng whether…or khi có nhiều hơn một thay thế trong câu hỏi gián tiếp:

After the election, we asked whether the parties should change their leaders, their policies, or both.

Sau cuộc bầu cử, chúng tôi đã hỏi liệu các đảng có nên thay đổi lãnh đạo, chính sách của họ hay cả hai.

 • Để thể hiện một sự thay thế, chúng ta có thể sử dụng or not với if whether. Với whether chúng ta có thể sử dụng or not ngay lập tức sau whether hoặc cuối câu. Với if chúng ta chỉ sử dụng or not ở vị trí cuối cùng:

I called Bill to find out whether or not he really did go to Afghanistan.

I called Bill to find out whether he really did go to Afghanistan or not.

I called Bill to find out if he really did go to Afghanistan or not.

Tôi đã gọi cho Bill để tìm hiểu xem liệu anh ấy có thực sự đến Afghanistan hay không.

 • Chúng ta sử dụng whether và không dùng if trước to-infinitive, thường khi chúng ta đang đề cập đến kế hoạch hoặc quyết định tương lai:

I was wondering whether to go for a swim.

Some financial decisions, such as planning a pension, need to be taken as early as possible. Others, such as whether to move house, can probably only be made much later.

Tôi đang phân vân  nên đi bơi không.

Một số quyết định tài chính, chẳng hạn như lập kế hoạch nhận lương hưu, cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Những thứ khác, chẳng hạn như  nên chuyển nhà, có lẽ chỉ có thể được thực hiện sau này.

Ngoài ra, bạn có thể cấu trúc Provide that tương đương với “if, whether, only if”. Xem cách dùng tại đây: Cách sử dụng cấu trúc Provide đầy đủ, chi tiết nhất!

Hãy chú ý trong cách sử dụng Whether và If trong Tiếng Anh

Sử dụng Whether, không dùng if

Chúng ta sử dụng whether và không dùng if sau giới từ:

Later I argued with the doctor about whether I had hit my head, since I couldn’t remember feeling it.

Sau đó, tôi đã tranh luận với bác sĩ về việc liệu tôi có bị đập đầu hay không, vì tôi không thể nhớ cảm giác của nó.

Bạn sẽ quan tâm  Những điều cần biết về danh từ số ít và danh từ số nhiều trong tiếng Anh 

Not: Later I argued with the doctor about if I had hit my head …

 

The police seemed mainly interested in whether there were any locks on the windows.

Cảnh sát dường như chủ yếu quan tâm đến việc có ổ khóa nào trên cửa sổ hay không.

Not: The police seemed mainly interested in if there were any locks

If và whether sử dụng với ý nghĩa nghi ngờ

Chúng ta sử dụng if hay whether để giới thiệu mệnh đề sau động từ mang ý nghĩa nghi ngờ:

I don’t know if I can drive. My foot really hurts.

Tôi không biết nếu tôi có thể lái xe. Chân tôi rất đau.

 

I didn’t prune the rose bush this year so I doubt if we’re going to have many flowers. (‘prune’ means cut back)

Năm nay tôi không cắt tỉa bụi hoa hồng nên tôi nghi ngờ liệu chúng tôi có ra nhiều hoa không.

 

Để test trình độ và cải thiện kỹ năng nghe Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại EMG Online để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

 

If, whether: Lỗi điển hình

 •  Chúng ta sử dụng whether, không dùng if , trước to-infinitives:

I don’t know whether to buy the blue one or the red one.

Tôi không biết nên mua cái màu xanh hay cái màu đỏ.

Not: I don’t know if to buy the blue one …

 

 • Chúng ta sử dụng whether , không dùng if , trực tiếp trước or not:

Can you tell me whether or not you’re interested in the job.

Bạn có thể cho tôi biết bạn có hứng thú với công việc hay không.

Not: Can you tell me if or not you’re interested

 

 • Chúng ta sử dụng whether , không dùngif, sau các giới từ:

[nói về chuyến đi đến Úc trong một năm]

We’re not interested in whether we get great jobs and that kind of thing, we just want to have a good time.

Chúng tôi không quan tâm đến việc liệu chúng tôi có nhận được công việc tuyệt vời hay không, chúng tôi chỉ muốn có một khoảng thời gian vui vẻ.

Not: We’re not interested in if we get great jobs and that kind of thing …

Trên đây là những kiến thức cực kì bổ ích về cách sử dụng liên từ “whether”. Hãy lưu lại để học và ôn luyện thường xuyên nhé!

Bài viết liên quan

cách thêm ses trong thì hiện tại đơn (3)
Cách thêm s/es trong thì hiện tại đơn và cách phát âm chuẩn bản ngữ
Sau Promise là gì? Cấu trúc và cách dùng Promise chi tiết
Unia.vn - Tiếng Anh cho người đi làm
Bảng quy đổi điểm IELTS Listening, Speaking, Writing và Reading chính xác nhất
Thì hiện tại đơn (Simple present tense) – Công thức, cách dùng, dấu hiệu và bài tập
tổng hợp 12 thì trong tiếng anh cơ bản PDF
Tổng hợp 12 thì trong tiếng Anh Công thức Dấu hiệu Nhận biết kèm File PDF
Tất tần tật về câu điều kiện loại 2 trong Ngữ pháp tiếng Anh
Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) – Công thức, dấu hiệu và bài tập
Thì quá khứ đơn (Simple Past) – Công thức, cách dùng, dấu hiệu và bài tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *